pluslucis logo senca zgoraj
  Plus lucis, inženiring, svetovanje, raziskovanje, d.o.o.

Teslova ulica 30 pika SI-1000 Ljubljana pika Slovenija
Matična številka: 6076866 pika ID za DDV: SI11829885
info@pluslucis.si
home   pikice
senca spodaj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garancije Podjetniškega sklada za bančne kredite ter krediti SID banke

S 13. marcem sta ponovno aktualna razpisa garancij sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere za investicije, obratna sredstva ter za tehnološko inovativne projekte, s prijavnimi roki do oktobra 2015. Prav tako je aktualnih več programov financiranja SID banke.

Na razpisu »P1 2015 – Garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere« lahko pridobite garancijo za posojilo pri eni od sodelujočih bank v višini 60-80 % glavnice kredita ter garantirano obrestno mero v višini EURIBOR 6 mesečni + 0,95 %. Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z (1) investicijskimi garancijami, (2) garancijami za mlada podjetja ter (3) mikro garancijami za obratna sredstva. Celotna razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.

Na razpisu »P1 TIP 2015 – Garancije Sklada za bančne kredite za tehnološko inovativne projekte« lahko pridobite garancijo za posojilo pri eni od sodelujočih bank v višini 80 % glavnice kredita ter garantirano obrestno mero v višini EURIBOR 6 mesečni + 0 %. V okviru tega razpisa sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite za (1) tehnološko inovativne investicije (vrednosti do 937.500 EUR), (2) obratna sredstva za tehnološko inovativne projekte (vrednosti do 200.000 EUR), (3) razvoj zdravih jeder podjetij (vrednosti do 937.500 EUR). Celotna razpisna dokumentacija je objavljena tukaj.

Aktualni so tudi naslednji programi financiranja SID banke:

  1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za mikrofinanciranje poslovanja MSP
  1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje poslovanja MSP
  1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje naložb in zaposlovanja MSP

Vsi navedeni programi Posojilnega sklada za MSP so objavljeni tukaj.

  1. Razvojno-spodbujevalni program SID banke za financiranje tehnološko-razvojnih projektov

.................................................................................

Obzorje 2020 – MSP instrument

Evropska komisija bo v obdobju 2014-2020 sofinancirala najbolj ambiciozne razvojno inovacijske projekte malih in srednje velikih podjetij. Prijava je že mogoča.

Prijava na razpis ter sofinanciranje potekata v dveh fazah. V fazi 1 se izbranim projektom sofinancira izvedba študije tehnične izvedljivosti projekta v višini 50.000 EUR. V fazi 2 lahko projekti pridobijo sofinanciranje razvojno inovacijskih aktivnosti v višini 0,5 do 2,5 mio EUR oziroma 70 % upravičenih stroškov.
Objavo razpisa najdete tukaj.